tìm hiểu Massachusetts hoa kỳ

Thông tin về tiểu bang Massachusetts – Hoa Kỳ trong 13 tiểu bang đầu tiên

Thông tin tiểu bang Massachusetts   Hoa Kỳ

  Khối thịnh vượng chung Massachusetts là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, có thành phố lớn nhất là Boston, phía