tiểu bang Nevada

Thông tin về tiểu bang Nevada – miền Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Nevada   Hoa Kỳ

Nevada là một tiểu bang nằm ở miền tây Hoa Kỳ, là tiểu bang thứ 36 gia nhập liên bang vào năm 1864. Thủ phủ