thông tin bang Florida Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Florida – phía đông nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Florida   Hoa Kỳ

Florida là một tiểu bang nằm về phía đông nam Hoa Kỳ nó được tìm ra vào năm 1513 bởi nhà thám hiểm người Tây