thông tin Arizona Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Arizona – miền Tây Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Arizona   Hoa Kỳ

    Arizona (phát âm như “A-ri-xô-na”) là một tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Arizona là một trong những tiểu bangBốn Gốc, nằm